Posts Tagged ‘zážitky’

Kurzy jízdy Příbram

Saturday, November 12th, 2011

Kurz bezpečné jízdy Příbram

V kurzu bezpečné jízdy se řidiči učí jak ovládnout své auto za nepředvídaných situací. Taky si zde vyzkouší a zároveň naučí jak se na silnici chovat v extrémních podmínkách při různých rychlostech a za různých situací (např.: déšť, sníh, náledí). Výcvik probíhá se vlastním autě.

Kurz bezpečné jízdy obsahuje teorickou a praktickou část.

Teoretická část probíhá v učebnách zde si účastníci procházejí jednotlivé body: zásady a základy bezpečností jízdy, brzdění a brzdná vzdálenost, jízda s různými pohony kol, zásady při průjezdu zatáčkami, řešení krizových situací, zvládnutí jízdy autem za nepříznivých klimatických podmínek, fyzika a technika jízdy, chybné návyky, nebezpečné prvky při řízení, předvídavost.

Praktická část se koná na speciálních kluzných folií, které simulují ztížené podmínky. Trénuje se zde řešení jednotlivých krizových situací za extrémních podmínek, jízda ve smyku, nácvik modelové situace a jednotlivé cviky např.: přenášení váhy, brzdění, přetáčivý a nedotáčivý smyk, vyhýbací manévr.   Každý výcvik má svůj přesný řád, každý pohyb volantem, přidání plynu, brzdění, reakční čas. Nácvik ovládání a chování vozidla v extrémních podmínkách při různých rychlostech a za různých situací. Přímá kontrola při provedení jednotlivých nácvikových prvků s okamžitou nápravou, maximální efektivita s pomocí intruktora. Ke každému účastníkovi je přistupováno individuálně. Správnost úkonů s řidiči rozeberou profesonálně vyškolení instruktoři – řidiči s tím tak porozumí chování svého vozu za extrémních podmínek čím pak výrazně ovlivní možnost předcházení nebo taky úplně zamezení nebezpečí při krizových situací.

Kurz bezpečné jízdy je zahájen v 9:00hod. teoretickou částí, ve 12:00hod. následuje část praktická, která je pak ukončena mezi 16.00 – 17:00hod. Kurz bezpečné jízdy v Příbrami se nachází na letišti Dlouhá Lhota u Příbrami. Kurz bezpečné jízdy se koná celoročně o víkendech cca 3x za měsíc.